Kullananlar Çok Memnun Kaldılar!  Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir;

 

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

    1. 1.SATICI BİLGİLERİ

ŞİRKET:

-AG SOFTWARE e- TİCARETİ (diKARTE)

-Ticaret Sicil 431177

-Mersis:  66331042836

-Adres: Söğütözü Mahallesi, Söğütöz Caddesi, KOÇ İkiz Kuleleri, no:2 D/34 Çankaya/Ankara

-e-Mail:info@dikarte.com

1.2. ALICI BİLGİLERİ

Alıcı olarak http://www.dikarte.com// online satış sitesine üye olan kişinin üye olurken kullandığı adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI'nın, SATICI tarafından işletilmekte olan https://www.dikarte.com/; (bundan sonra diKARTE olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma" hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. https://www.dikarte.com/ sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. İşbu sözleşme ALICI'nın diKARTE üzerinde siparişinin tamamlandığı tarihte taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş olacak ve sözleşmenin bir kopyası ALICI e posta adresine gönderilecektir.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen  ürünün türü, miktarı, marka, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

3.2. Sözleşmede belirtilen fiyat dahil tüm taahhütler, değiştirilinceye ve güncelleme yapılıncaya kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen vaatler ve fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3. Site üzerinden verilen siparişlerde sitede sipariş esnasında verilen fiyatlar geçerlidir.

3.4. diKARTE, sitedeki resimlerde ürünlerin renklerini gerçek renklerine en uygun şekilde göstermeyi hedefler. Ancak kullanıcının ekran ayarları, farklı ekran tipleri dolayısı ile oluşabilecek farklardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

3.5. diKARTE üzerinden sipariş edilecek sözleşmeye konu ürünlerin kullanım süresi 1 Yıldır. Bir yıl geçtikten sonra ALICI’nın ürün yazılımını kullanmaya devam etmek istemesi halinde diKARTE tarafından öngörülen fiyatlandırma üzerinden yazılım süresini uzatabilecektir.

 

MADDE 4 - ÜRÜNLERİN TESLİMATI

4.1. ÜRÜN, ALICI'nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak ve  "6502sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile "Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” gereğince belirlenen yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.2. Ürün Faturası, ALICI'nın diKARTE’ye üye olurken belirttiği e-mail adresine gönderilir.

4.3. ÜRÜN, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden diKARTE sorumlu tutulamaz

4.4. diKARTE, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5. ALICI, ÜRÜN'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN'ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde diKARTE sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, diKARTE ürünün teslimi yükümlülüğünden muaf olacaktır.

4.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini diKARTE’ye ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde diKARTE’ye gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.8. diKARTE, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.9. diKARTE tarafından satışa sunulan birçok ürünler diKARTE garantisi altındadır. Değişim işlemleri garanti veren firma diKARTE tarafından yapılmaktadır. Değişim durumunda takip     diKARTE tarafından yapılarak ürünün hızlı bir şekilde tekrar müşteriye geri dönüşü sağlanmaktadır. Ürünlerin arızalı veya bozuk olması durumunda garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için diKARTE’ye gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri diKARTE tarafından karşılanacaktır.

4.10. YURTDIŞI gönderimlerinde Ülkeler tarafından belirlenmiş, farklı tutarlarda ki gümrük masrafları ALICIYA aittir.

 

 

MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ

5.1. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşca sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve diKARTE'nin bedelini tamamen tahsil ettiği ÜRÜN satışları işbu Sözleşme'nin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. diKARTE'nin kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

 

MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile  teslimat ve cayma hakkına ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, diKARTE’de gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.3. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdedilmesinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri ile cayma hakkına ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.4. diKARTE, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. diKARTE, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, diKARTE ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. ALICI, diKARTE’ye ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi bastan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır

 

MADDE 7 - CAYMA HAKKI

7.1. diKARTE ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin diKARTE 'ye veya ürün sağlayıc Bayiye ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.

7.2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar diKARTE’ye aittir. Cayma hakkının kullanılması için diKARTE’ye yapılacak olan cayma bildirimi, malın tesliminden itibaren 7 (yedi) günlük süre içinde Mesafeli Satış Sözleşmelerine Dair Yönetmelik gereğince ALICI tarafından, info@dikarte.com/ Adresine iade talebi içeren mail atılması yoluyla yapılmalıdır.

7.3.Cayma hakkının kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürün, diKARTE’ye gönderilmek üzere kargoya teslim edilirken fatura da, iade bölümü doldurularak (İade edilmek istenen ürünün faturası bir kurum adına düzenlenmiş ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte) ürün ile birlikte cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ALICI tarafından diKARTE’ye gönderilmesi gereklidir.

b) diKARTE, cayma bildiriminin kendisine ulaşması ve faturasıyla birlikte ürünün teslim edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan tüm belgeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d)ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında diKARTE’nin zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

e) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle diKARTE tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

7.4. İade tutarları sipariş esnasında kullanılan ödeme metodu ile geri ödenir. Kredi kartına yapılacak olan iade ödemelerinde ilgili banka kuralları saklıdır.

 

MADDE 8- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

8.1. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamaz.

8.2. ALICI tarafından iadesi talep edilen ürünün bu sözleşmenin 8.1. maddelerinde sayılan ürünlerden biri olması yahut da 6. maddede belirtilen koşulları taşımaması halinde bu durum diKARTE tarafından ALICI’ya derhal bildirilecektir.

 

MADDE 9 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİL'İ MAHKEME

8.1. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde diKARTE kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda Ankara Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8.2. ALICI bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 10- YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçeklemesi durumunda ALICI işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. diKARTE, söz konusu Sözleşme’nin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.